Památky a historie

Archeologický skanzen Villa Nova

Celoroční provoz
Sdružení Villa Nova se v malebné vsi Velký Uhřínov snaží vytvořit věrnou kopii české vesnice z období středověku (12. - 14. stol.). Skanzen je situován nedaleko Uhřínova v malém lesíku. Postaveny jsou zde dobové objekty, které slouží především k provádění archeologických experimentů a přiblížení života ve středověkých čechách širší veřejnosti.
Vzdálenost od Apartmánů cca 10 km (směr Rychnov nad Kněžnou)


Kostel v Neratově

Monumentální kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově nechal vystavět hrabě Jan Karel Nostic-Rhieneck v letech 1723-1733. Byl zbudován podle plánů G.B.Alliprandiho ve stylu baroka. Roku 1945 kostel vyhořel. V dnešní době probíhá záchrana této mimořádně kvalitní architektury. Kostel najdete při silnici č. 311 Orlické Záhoří – Bartošovice v Orlických horách.
Vzdálenost od Apartmánů 25 km


Pevnost Dobrošov

Květen – Září
Říjen – Duben po předchozí objednávce
Unikátní vojensko-historická památka byla v letech 1935-38 stavěna jako součást linie obranných pevností, které měly chránit státní hranici tehdejšího Československa proti útoku ze strany Německa. Nebyla dokončena, avšak je zachována v původním stavu. Prohlídka zahrnuje expoziční část v provozním areálu, interiér dělostřeleckého srubu "Zelený", průchod rozsáhlým podzemím pevnosti a velitelský srub "Můstek". Muzeum pořádá výstavy o vojenské problematice první republiky, zejména v letech 1935-38.
Vzdálenost od Apartmánů 25 km


Dělostřelecká tvrz Hanička

Květen – Říjen
Pevnostní komplex vybudovaný v letech 1936-38 se skládá z 6 bojových objektů na povrchu, které jsou v podzemí propojeny mohutnými chodbami a sály. Kromě prohlídkové trasy si mohou návštěvníci prohlédnout zajímavé exponáty v muzeu - zvony, střílny, atd.
Vzdálenost od Apartmánů cca 25 km (mezi Rokytnicí v O.h. a Bartošovicemi v O.h.)


Pevnost Josefov – Jaroměř

Květen – Září
Říjen – Duben pouze So, Ne, svátky
Byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Podzemní chodby pevnosti Josefov byly v 18. století součástí jejího obranného systému a dnes jsou největší turistickou atrakcí města Jaroměře. Prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Vedle poutavého výkladu průvodce přispívá k romantické a tajuplné podzemní prohlídce i osvětlení ručními lampami se svíčkami.
Vzdálenost od Apartmánů 45 km